Св.Димитър 

 
     
 

 

Бог Отец - стенопис

 
   


Исус Христос - вседържител с атрибутите на четирите евангелиста.  
   


Православното християнство почита Богородица като най-големия светец, като първия по значение след Бога.  
     
 

Сахата

 
     
 

Болницата на лейди Странгфорд

 
     
 

 

 
 

 

 

 

 

 

Църквата Св.Димитър 

 

 Стенопис

 
 

 

 

 

 

 

       Църквата “Св.Димитър” в гр. Пещера е един от малкото запазени паметници на културата от епохата на възраждането на България. Тя е дело на майстори от Пещерската  архитектурно- строителна школа. С протокол № 4  от 26.03.2002г. от заседание на експертния съвет на НИПК, назначен със Заповед № Р- 144/22.03.2002г. на Директора на НИПК  църквата “Свети Димитър “ е обявена за национален паметник на културата.
      Църквата е завършена и осветена през 1831г Тя е трикоръбна, кръстокуполна, с притвор и галерия, изградена от дялан камък с техника и технологически подход, аналогични на тези при строежа на нсай-големите и репрезентативни култови сгради от 19 век.
         Иконостаса в църквата е резбован в 1910 година, но както и двата големи кивория , така и иконите са от 19 век. Между иконите извън иконостаса, някой са по-ранни от построяването на храма. Особенно ценни са  със своите иконописни достоинства са иконите :
икона „Св.Богородица”  - 1642 год.
икона  „Св.Петър и Павел”  - 1769 год.
икона „Св.Екатерина”    - 1792 год.
икона „Св.Георги”  - 1811 год.
икона „Св.Димитър”  - 1830 год.

           Фигурални стенописни изображения в интериор на храма има малко – само на отделни места в централния купол, в пандантивите и в олтарната част. В момента църквата се реставрира.

 
 

Сахата

 

            Точната дата на строежа на часовниковата кула “Сахата” в Пещера не е установена, но по всяка вероятност  тя е свързана с времето на общото икономическо издигане на града ни. Регулирането на работния ден в занаятчийските работилници и търговските дюкяни и избягването на нелоялната конкуренция в Пещера е изисквало едновременно “вдигане и спускане на кепенците” в цялата чаршия под ударите на “Сахата” /от точното разпределение на трудовия ден най-заинтересовани били занаятчиите и търговците/.
        Към всички тези причини за необходимостта от  построяване  на  “Сахата” в Пещера има още една.  Часовниковата кула не е обслужвала само пътуващите и общоградските структури, а и мюсюлманското богослужение. До това заключение се стигна след анализиране на конкретните исторически факти : Според Иван Попов, часовниковата кула е построена около годината , когато е изградена джамията в Пещера, тоест около 1650 год., и има еднакъв градеж с нея. Тук   допълвамме, че може би тя е построена и във връзка с нея /джамията/. Според други източници кулата е строена,, за да не протестират турците, че в тяхната махала се строи българска църква.
          Старият часовников механизъм не е имал циферблат и е измервал часовете по турското часоброене.

 
 

 

Болницата на  Лейди Странгфорд

           Една от шестте и единствена запазена болница,  построена от лейди Страгфорд след зверското потушаване на Априлското въстание през 1876 година. Сега в сградата е поместена музейната сбирка на село Радилово. В една от залите има уредена експозиция за благотворителната дейност на лейди Странгфорд.